info@tercihsml.com 0 (216) 420 76 10

Hemşireler, tedavi edici hizmetler ve koruyucu sağlık hizmetleri alanlarında görev yapmaktadırlar. Tedavi edici hizmet alanında hemşire, bireyi fizyolojik, psikolojik ve sosyal bir bütün olarak ele alır ve bakım verir. Bu bakımı verirken solunum, beslenme, hareket ve uygun pozisyon, uyku, dinlenme, uygun giyim, beden ısısı, temizlik gibi temel insan ihtiyaçlarını dikkate alır ve uygulama yapar, hasta için öngörülen tedavileri uygular, takip eder, hastayı gözler, yazılı rapor tutar. Hemşire ayrıca, polikliniklerde hastanın muayene ve teşhis işlemlerine yardımcı olur, hastaya açıklayıcı bilgi verir, ameliyathanede, fiziksel ortamı hazırlar, ameliyat ekibine yardımcı olur, ayılma odasında hastanın ameliyat sonrası ön bakımını yapar.

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Meslek eğitiminde genel kültür derslerinin yanı sıra meslek dersleri ve uygulamalı dersler önemli yer tutmaktadır.

Okulumuzu bitiren bu bölüm mezunlarına "Hemşire" ünvanı verilir. Hemşireler, özel veya resmi tüm sağlık kuruluşlarında çalışabilirler. İsteyen öğrencilerimiz sınavsız geçiş imkanından yararlanarak Hemşirelik Yüksek Okullarında yüksek öğrenimine devam edebilir. Yüksek okulu bitiren hemşireler "Uzman Hemşire,Yüksek Hemşire" ünvanını alır. Özel kuruluşlarda mesleki bilgi ve beceriye göre iyi ücret alırlar. Ayrıca Sağlık Bakanlığı her yıl memur alımı yapmaktadır.