info@tercihsml.com 0 (216) 420 76 10

ACİL TIP TEKNİSYENİ (ATT)

ATT; bir kaza veya hastalık anında, tıbbın gerektirdiği bilgi, becerilerle ilk yardım ve acil bakım hizmetlerini uygulayarak hasta veya yaralının sağlık merkezine ulaştırılmasını sağlayan, mezuniyet sonrası aldığı eğitimle ambulans sürücülüğü de yapabilen, Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş bir okuldan mezun olan sağlık personeline verilen isimdir.

ATT bölümünden mezun olan bir öğrenci, ilgili sınavlardan geçerek Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetleri bünyesinde; 112 acil yardım ambulanslarında ve 112 komuta kontrol merkezlerinde çalışabilmektedir. Ayrıca özel ambulans şirketlerinin ambulans servislerinde de istihdam imkanları mevcuttur. Üniversite, devlet ve özel hastanelerin acil servislerinde ve triaj birimlerinde görev almaktadır.

ATT Bölümümüzün süresi 4 yıl olup, teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Eğitim süresince kültür dersleri ve sağlık mesleği ile ilgili eğitimler, alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından verilmektedir.

Bölümümüzdeki öğrencilerin meslekleriyle ilgili pratik yapabilecekleri uygulama laboratuarımızda ATT mesleğiyle ilgili tüm araç gereçlerimiz mevcut olup bunlar acil tıp alanındaki son gelişmelere paralel olarak sürekli olarak yenilenerek öğrencilerimizin kullanımına sunulmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz, 11. ve 12. sınıflarda öğretmenlerimizin gözetiminde, hastanelerde ve ambulanslarda staj yapmaktadırlar.

Bölümümüzden mezun olan bir öğrenci, ATT mesleği ile ilgili olarak aşağıdaki yeterlilikleri kazanmaktadır:
İntravenöz girişim yapma,
Oksijen uygulaması,
Endotrakeal entübasyon uygulaması,
Taşıma teknikleri,
Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyon,
Yara kapatma ve basit kanama kontrolü,
Temel yaşam desteği protokollerini uygulama,
Yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörleri kullanma,
Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlama.

ATT bölümünden mezun olan öğrencilerimizin kamu ve özel sektörde iş bulma imkanı olmakla birlikte, aşağıdaki bölümlerden herhangi birine ek puan alarak yerleşme olanakları vardır.
Acil yardım ve afet yönetimi
Sağlık kurumları yöneticiliği
Paramedik (Ambulans ve acil bakım teknikerliği)
Sağlık yönetimi
Ameliyathane Teknikerliği
Otopsi
Elektronörofizyoloji
İş sağlığı ve güvenliği
Sivil savunma ve İtfaiyecilik